Е К О Л О Г И Ј А


Д Е С Е Т    З А П О В Е С Т И

zooba 

http://www.beozoovrt.izlog.org/index.php?option=content&task=view&id=76&Itemid=

УЖИВО ИЗ АФРИКЕ (Дејаново откриће – Божанствена биологија):

http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/camera_traps/africam.cfm

Овај блог намењен је ученицима V економске школе ”Раковица” и Економске школе ”Нада Димић” како би што боље и лакше савладали градиво из екологије (биологије).

violetadjuric14@gmail.com

Генерација 2013 / 2014

V економска 2013/14

I /1 I /2 I /3 I /4 I /5
 I  3.42  3.08  2.68  3.20  3.20
 II

Нада Димић 2013/14

I /3 I /4 I /5 I /6
 I  3.71  3.87 3.97
 II

Генерација 2012 / 2013

V економска 2012/13

I /1 I /2 I /3 I /4 I /5 I /7
 I  3.43   2.87  3.38   3.08  3.29  2.70
 II  3.66   3.42  3.30   3.59  3.62  2.71

Нада Димић 2012/13

I /3 I /4 I /5 I /6
 I  3.87  3.97  4.21  4.06
 II  4.16  4.12  4.33  4.29