Е К О Л О Г И Ј А


violetadjuric14@gmail.com

Д Е С Е Т    З А П О В Е С Т И

 

Овај блог намењен је ученицима V економске школе “Раковица“ и Економске школе “Нада Димић“ како би што боље и лакше савладали градиво из екологије (биологије).

Генерација 2016/2017

V економска

I/1 I/2 I/3 просек
I 3.18 2.68 3.06 2.97
II  3.18  3.00  3.37  3.18

Нада Димић

I/3 I/4 I/5 просек
I 3.55 4.00 3.76 3.77
II  3.79  4.03  4.03  3.95

Генерација 2015 / 2016

V економска

I/1 I/2 I/3 просек
I  3.35  2.97  3.42  3.25
II  3.52  3.41  3.56  3.50

Нада Димић

I/3 I/4 I/5 просек
I 3.73 3.94 4.03 3.90
II  3.85  3.88  4.00  3.91

Генерација 2014/2015

V економска

I/1 I/2 I/3 I/4 просек
I  2.79  2.53  2.43  2.81  2.64
II  2.97  2.97  2.74  2.84  2.88

Нада Димић

I/3 I/4 I/5 просек
I  3.91 3.77  4.00  3.89
II  4.03  4.06  4.12  4.07

Генерација 2013 / 2014

V економска 2013/14

I /1 I /2 I /3 I /4 I /5  просек
 I  3.42  3.08  2.68  3.20  3.20  3.12
 II  3.00  3.62  3.00  3.06  3.23  3.38

Нада Димић 2013/14

I /3 I /4 I /5  просек
 I  3.71  3.87 3.97  3.85
 II  3.74  4.25  3.87  3.95

Генерација 2012 / 2013

V економска 2012/13

I /1 I /2 I /3 I /4 I /5 I /7
 I  3.43   2.87  3.38   3.08  3.29  2.70
 II  3.66   3.42  3.30   3.59  3.62  2.71

Нада Димић 2012/13

I /3 I /4 I /5 I /6
 I  3.87  3.97  4.21  4.06
 II  4.16  4.12  4.33  4.29